Ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) νοείται το όνομα μιας περιοχής, που χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός αγροτικού ή κτηνοτροφικού προϊόντος που παράγεται σε αυτήν και η ποιότητα του ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον. Το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 με τον κανονισμό 2081/92

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ΠΟΠ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα
  2. η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του να οφείλονται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της παραπάνω περιοχής, τόπου ή χώρας
  3. η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του να γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Φέτα Π.Ο.Π.

Ειδικές προδιαγραφές για τη φέτα είχαν συμπεριληφθεί στο Άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών το 1988. Η φέτα, ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης κατοχυρώθηκε σε εθνικό επίπεδο το 1994, ενώ το 1996 κατοχυρώθηκε σε Κοινοτικό επίπεδο. Μετά από συνεχόμενες προσφυγές άλλων κρατών για πολλά έτη και ενώ η Ελλάδα είχε κατά καιρούς κερδίσει το δικαίωμα η Φέτα να είναι Π.Ο.Π. προϊόν της, η τελική απόφαση από το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πάρθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 σύμφωνα με την οποία δικαιώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταχώρηση της φέτας στο Κοινοτικό μητρώο της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που ισχύει, η ονομασία φέτα είναι Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το τυρί που παράγεται με παραδοσιακό τρόπο στην Ελλάδα, στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που αποτελείται από την ηπειρωτική χώρα και το νομό Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με κατσικίσιο-αίγειο (σε ποσοστό έως 30%) της ίδιας περιοχής.
Το γάλα αυτό προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών, η διατροφή των οποίων βασίζεται στη χλωρίδα των βοσκοτόπων της περιοχής. Η διαδικασία μεταποίησης πραγματοποιείται εντός της ζώνης παραγωγής. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της φέτας οφείλονται κυρίως στο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες της οριοθετημένης ζώνης παραγωγής.

Περιγραφή βάσει Κώδικα Τροφίμων και Ποτών:
Επιτραπέζιο λευκό τυρί που διατηρείται εντός άλμης και παράγεται παραδοσιακά και αποκλειστικά από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το τελευταίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%. Μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.

Γεωγραφική Περιοχή:
Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και νομός Λέσβου.

Μέθοδος παραγωγής:
Μετά την πήξη του γάλακτος το τυρόπηγμα τοποθετείται σε καλούπια για φυσική στράγγιση (χωρίς πίεση), στη διάρκεια της οποίας και αφού στερεοποιηθεί το τυρόπηγμα υποβάλλεται σε ξηρό επιφανειακό αλάτισμα. Στο στάδιο αυτό αναπτύσσεται η επιθυμητή μικροχλωρίδα στην επιφάνεια του τυροπήγματος. Ακολουθείται τοποθέτηση σε ξύλινους ή μεταλλικούς υποδοχείς και προσθήκη άλμης. Οι υποδοχείς μεταφέρονται αρχικά σε θαλάμους ωρίμανσης, θερμοκρασίας μέχρι 18 βαθμούς και σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 85%, μέχρι 15 μέρες. Η ωρίμανση συνεχίζεται σε άλλους θαλάμους με θερμοκρασία 2-4 βαθμών και σχετική υγρασία 85%, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών.

Κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π.

Περιγραφή βάσει Κώδικα Τροφίμων και Ποτών:
Σκληρό επιτραπέζιο τυρί, ελαφρώς αλμυρό με διάσπαρτες τρύπες στη μάζα του, που παράγεται παραδοσιακά από γάλο πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο ( το τελευταίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% κατά βάρος). Έχει μέγιστη υγρασία 40% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 40% επί ξηρού.

Γεωγραφική περιοχή:
Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Νομός Αιτωλοακαρνανίας και Νομός Ευρυτανίας.

Μέθοδος παραγωγής:
Η πήξη του γάλακτος γίνεται στους 32-34 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί διαίρεση του πήγματος, αναθέρμανση στους 48 βαθμούς περίπου, με συνεχή ανάδευση, μεταφορά σε καλούπια και υποβολή σε πίεση. Στη συνέχεια το τυρί μεταφέρεται σε χώρο θερμοκρασίας 14-16 βαθμούς και σχετικής υγρασίας 85% περίπου για μία ημέρα. Μετά τοποθετείται σε άλμη για 2 ημέρες.
Η ωρίμανση γίνεται αρχικά σε θαλάμους θερμοκρασίας 14-16 βαθμών και σχετική υγρασία 85-90% ενώ ταυτόχρονα γίνονται 10 περίπου επιφανειακά ξηρά αλατίσματα. Όταν ολοκληρωθεί το αλάτισμα το τυρί μεταφέρεται σε θαλάμους με θερμοκρασία μικρότερη των 6 βαθμών. Ο συνολικός χρόνος ωρίμανσης διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες.

flag flag flag flag flag flag