Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην προστασία περιβάλλοντος, έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά, μερικές από τις πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο εργοστάσιο
  • Ανακύκλωση πλαστικών, χαρτικών & δοχείων λευκοσιδήρου
  • Ανακύκλωση μπαταριών
  • Ανακύκλωση όλων των λαμπτήρων και ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών
  • Προμήθεια βυτίων φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνολογίας EURO 5, σε συνδυασμό με χρήση AD BLUE για τον περιορισμό των ρύπων SO2 (Διοξείδιο του Θείου) & CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα).
  • Εκσυγχρονισμός συστημάτων αερισμού του βιολογικού καθαρισμού και εγκατάσταση νέας δεξαμενής αερισμού – καθίζησης, για αύξηση της δυναμικότητας στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
  • Δενδροφύτευση περιβάλλοντος χώρου εργοστασίου με ελαιόδεντρα
  • Διάθεση προς ανακύκλωση των ακατάλληλων προϊόντων σε μονάδα παραγωγής Βιοαερίου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Εγκατάσταση μονάδας φιλτραρίσματος συμπυκνωμένου τυρόγαλου για μείωση των εκπομπών αερίων μέσω των μεταφορών του

Με αυτούς τους τρόπους, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ συμβάλει ενεργά στην περιβαλλοντική προστασία και συνεισφέρει στη γενικότερη προσπάθεια για ένα καλύτερο, πιο ανθρώπινο, και καθαρό περιβάλλον.

 

flag flag flag flag flag flag