Η ποιότητα των προϊόντων της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει σ’ αυτό το πεδίο, έχουν πιστοποιηθεί στο υψηλότερο επίπεδο ήδη από το 2004.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, με το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005 και με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004, τα οποία έλαβε από τον φορέα πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

Διαθέτει Πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου και αυτοελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο οργανισμός πιστοποίησης Agrocert – Ο.Π.Ε.Γ.ΕΠ έχει πιστοποιήσει την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ για την παραγωγή των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ και ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑΣ ΠΟΠ.

Η συνεχής βελτίωση και τεκμηρίωση των διαδικασιών του εργοστασίου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ πιστοποιούνται από το 2009 στο υψηλότερο επίπεδο του προτύπου International Food Standard «IFS Food - Higher Level», Γερμανικό πρότυπο για τον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων.

Το 2014 όλα τα προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ φέρουν πιστοποίηση HALAL με δυνατότητα εξαγωγής τους στις αραβικές χώρες.

 

 

Τέλος, η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και η εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων αποδεικνύονται με τη πιστοποίηση που λαμβάνει το εργοστάσιο της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ κατά το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

flag flag flag flag flag flag