Σε δύσκολους καιρούς για την Ελληνική οικονομία, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία. Με πυξίδα τη σωστή οργάνωση, τον ρεαλισμό, αλλά και την επιχειρηματική τόλμη που συνδυάζεται με επνδύσεις ακόμα και κόντρα στον καιρό, η εταιρεία παρουσιάζει μια διαρκή, σταθερή άνοδο του κύκλου εργασιών της. Ταυτόχρονα, η λειτουργική της κερδοφορία, η οποία επίσης είναι ανοδική, εγγυάται την επιχειρηματική υγεία και την προοπτική.

 

Εξέλιξη Τζίρου

Εξέλιξη Τζίρου

 

Προοδευτικό Σύνολο Επενδύσεων

Προοδευτικό Σύνολο Επενδύσεων

 

Ισολογισμός ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2012

Ισολογισμός ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2013

Ισολογισμός ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2014

Ισολογισμός ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2015

Ισολογισμός ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε 2016

flag flag flag flag flag flag