Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, το γάλα που παραλαμβάνεται υπόκειται σε αυστηρούς και συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους. Διαθέτοντας υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένο σύστημα για όλες τις διεργασίες παραλαβής, παστερίωσης και γραμμή τυποποίησης του γάλακτος, εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι υγιή και με όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τυριά ΗΠΕΙΡΟΣ.

flag flag flag flag flag flag