Στις εγκαταστάσεις της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λειτουργεί εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου (χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων). Το εργαστήριο είναι από τα πλέον σύγχρονα με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές ανάλυσης και μηχανήματα ελέγχου της πρώτης ύλης και των προϊόντων, σε όλα τα στάδια παραγωγής τους.

Στην παραλαβή του γάλακτος, παραγωγή, ωρίμανση, συσκευασία, αποθήκευση του τελικού προϊόντος, πραγματοποιούνται αυστηροί τακτικοί έλεγχοι, εξασφαλίζοντας την πληρότητα τήρησης των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

Ακολουθώντας πλάνο αναλύσεων για κάθε στάδιο πέραν της ισχύουσας νομοθεσίας και τις απαιτήσεις των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι διαπιστευμένο ως Εργαστήριο Αυτοελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

flag flag flag flag flag flag