Για όλους εμάς στην ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, η Διασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων μας σε όλη τους τη διαδρομή, αποτελεί θεμελιώδη αξία και διαρκή επιδίωξη. Στις εγκαταστάσεις μας εφαρμόζονται μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας και αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, παραγωγής και συσκευασίας.
Δεσμευόμαστε μέσω της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, που στόχο έχει τη παραγωγή, συσκευασία και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας με διαρκή επιδίωξη τη βελτίωση όλων των διαδικασιών της εταιρίας.
Η Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων ΗΠΕΙΡΟΣ επιτυγχάνεται σταδιακά ανά διεργασία παραγωγής, στα πλαίσια ενός Συστήματος Ολικής Διαχείρισης της Ποιότητας με βασικό σκοπό τη Συνεχή Βελτίωση.
Ποιότητα για εμάς σημαίνει ικανοποίηση των πελατών μας και ασφάλεια στα προϊόντα μας.

flag flag flag flag flag flag